Een tweede huis
Een van de manieren om te investeren in dit ‘land in opkomst’ is het kopen van een luxe vakantiewoning. Omdat de omstandigheden steeds gunstiger worden, neemt het aantal mensen dat hier een huis koopt toe. De huizen worden verhuurd als vakantiewoning en zijn bovendien erg in trek als als ‘tweede huis’. En waarom ook niet? Roemenië is op velerlei manieren uniek als basis om een huis te bieden of om er zelf vakantie te houden – in eigen huis dus! Omdat het land een inhaalslag maakt, nu het sinds 2007 is toegetreden tot de EU, zullen steeds meer liefhebbers van rust en ruimte Roemenië als vakantieland kiezen. Met een vooruitziende blik is het nu zeer aantrekkelijk om er een huis te laten bouwen. Investeren in rendement.

Gunstig economisch klimaat
Roemenië ligt niet eens zo heel ver van Nederland vandaan, maar is wel zesmaal zo groot. Na de val van het communisme is het vizier op verandering gericht. Veel wordt in het werk gesteld om het klimaat voor ondernemers en toeristen gunstig te ontwikkelen. Dat is niet van de een op de andere dag mogelijk maar het tij voor de bevolking - in totaal 22.3 miljoen mensen – is bezig ten goede te keren. Het land is nog lang niet zo rijk als andere Europese naties, maar de Roemenen zijn hard bezig op te klimmen uit het dal. In 2007 was de inflatie teruggebracht tot 6%. De politieke situatie is al jaren stabiel en de Roemeense regering bemoedigt buitenlandse investeerders tot het doen van zaken en het vestigen van bedrijven. Het lidmaatschap van de Europese Unie heeft er verder voor gezorgd dat het verbeteren van de infrastructuur versneld wordt opgepakt. Zo legt de overheid vele nieuwe kilometers snelweg aan.